Slide 1

Rastavne i izolirane osiguračke pruge i letve

Slide 2

Osiguračke sklopke, tip RBK

Slide 3

APASYS 60 - niskonaponski sklopni aparati na sabirničkom sistemu 60 mm

Slide 4

Teretne sklopke s osiguračima ili bez osigurača

Slide 5

Podnožja NV/NH osigurača i pribor

Slide 6

Kabelski servisni ormarić

Slide 7

Odvodnici prenapona, niskonaponski i srednjenaponski, za vanjsku i unutarnju montažu

previous arrow
next arrow
Shadow

Niskonaponski visokoučinski sklopni aparati

Kao ekskluzivni zastupnik renomirane poljske tvrtke APATOR s.a. možemo Vam ponuditi sljedeće proizvode po konkurentnim cijenama:

 • Rastavne i izolirane osiguračke pruge / letve
  • ARS rastavne osiguračke pruge
  • PBS izolirane osiguračke letve (pruge)
  • Rastavne pruge ARS evo
 • Osiguračke sklopke tropolne, tip RBK
 • APASYS 60 – niskonaponski sklopni aparati na sabirničkom sistemu 60 mm
 • Teretne sklopke s osiguračima ili bez osigurača RA, RAB, RIN
 • Podnožja NV/NH osigurača, tip PBD
 • Kabelski servisni ormarić, tip ZK
 • Odvodnici prenapona niskonaponski i srednjenaponski, tip ASA, ASM, ASW